Các chức năng phím tắt trong phần mềm kế toán Smart Pro

DSPHIMNONG

TENPHIM CHUCNANG
0 Xóa bộ nhớ máy tính (Sau khi thực hiện tính toán)
Ctrl + ` Chọn danh sách cột hiền thị
Ctrl + 1 Mở máy tính để thực hiện tính toán
Ctrl + 2 Chọn danh sách cột cho cửa sổ nhòm
Ctrl + C Copy
Ctrl + G Gộp bảng dữ liệu theo danh sách cột chọn
Ctrl + I In chứng từ hàng loạt của những dòng đã đánh dấu
Ctrl + M Mở File mẫu chứng từ Excel
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển cho trỏ về dòng đầu tiên
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển con trỏ về dòng cuối cùng
Ctrl + P In chứng từ
Ctrl + Q Thoát khỏi bảng
Ctrl + S Lưu dữ liệu
Ctrl + W Sửa lại độ rộng và tiêu đề cột
F1 Tìm kiếm theo tên (Tại các cột Mã TK,ĐTPN,YTCP,VTHH)
F10 Mở chế độ sửa
F11 Khóa bảng ở chế độ chỉ đọc
F12 Lưu trên màn hình nhập, sửa trên sổ chứng từ gốc
F2 Đưa con nháy vào cuối của ô để sửa
F3 Đánh dấu dòng hiện hành
F4 Tính toán trên biểu thức
F5 Copy dòng hiện hành vào cuối bảng
F6 Di chuyển nhanh đến cột
F7 Lọc dữ liệu
F7 —-> Esc Thoát khỏi chế độ lọc
F8 Quản trị bảng dữ liệu
F9 Sửa mã (Toàn bộ) Tài khoản,ĐTPN,YTCP,VTHH
Space Dán dữ liệu vào ô hiện hành (Sau khi thực hiện tính toán)

 
 

DANH SÁCH PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *