CÔNG TY PHẦN MỀM NĂNG ĐỘNG, chuyên cung cấp phần mềm kế toán SMART và khai giảng các lớp hoc tại Cơ sở Gò Vấp:

 • Khóa đào tạo kế toán thực hành trên phần mềm kế toán SMART :
   • Học phí : Liên hệ /10 buổi, 2h/buổi.
   • Khóa học dành cho sinh viên ngành kế toán, kế toán viên giúp bạn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến lập báo cáo thuế, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán năm, đồng thời  trang bị đầy đủ kiến thức cho 1 kế toán chuyên nghiệp.

  • Giới thiệu việc làm miễn phí cho học viên sau khóa học.
 • Khóa đào tạo nâng cao sử dụng phần mềm kế toán SMART.
  • Học phí : Liên hệ/buổi 2h.

Liên hệ : 0944799466 Ms. Chi

Nội dung khóa đào tạo:

 1. Lập Báo cáo thuế trên phần mềm HTKK mới nhất, thuế TNDN và thuế TNCN, Kê khai thuế theo dõi và tính thuế GTGT đầu vào và đầu ra.
 2. Báo cáo tài chính, quyết toán năm (Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ), Báo cáo quản trị (so sánh chi phí, doanh thu theo kỳ, biểu đồ), người sử dụng có thể tự chỉnh sửa các chỉ tiêu khi cần thiết.
 3. Theo dõi chi tiết và tổng hợp doanh thu, chi phí theo từng bộ phận, từng công trình.
 4. Xử lý, tính giá thánh sản phẩm, tính lương, BHXH.
 5. Theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ theo tài khoản, từng khách hàng.
 6. Theo dõi chi tiết và tổng hợp nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa theo nhiều quy cách, theo từng kho, từng lô với 4 phương pháp tính giá xuất kho, in thẻ kho hàng loạt.
 7. Đánh số chứng từ tự động, In các chứng từ gốc (Phiếu Thu, Chi, Nhập, Xuất kho) hàng loạt, bạn chỉ việc chọn theo số hoặc theo ngày.
 8. Xác định kết qua kinh doanh tự động, Trích khấu hao tài sản cố định tự động.
 9. In Sổ Cái, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ hàng loạt, sổ quỹ tiền mặt, In các loại bảng kê chi tiết và tổng hợp, báo cáo nhanh theo yêu cầu.
 10. Tạo cơ cở dữ liệu cho các báo cáo định kỳ (3 tháng, 6 tháng, năm …vv), phân tích thống kê về thị trường, doanh số và chi phí, Chuyển đổi các báo cáo và dữ liệu sang Excel.
 11. Hướng dẫn cân đối lãi lỗ, cách đọc và phân tích báo cáo tài chính, kỹ năng quyết toán thuế các tình huống thường gặp, các sai phạm hóa đơn.

Phần mềm luôn cập nhật Luật mới của Bộ Tài Chính.

Học phần mềm kế toán
Học phần mềm kế toán

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *