Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Smart Pro

Bước 1:

– Cấu hính Font chữ cho giao diện Tahoma bằng cách click chuột phải vào màn hình Desktop chon Properties => Appearance => Advanced định dạng tất cả các thẻ là Font chữ Tahoma.

– Định dạng ngày tháng kiểu DD/MM/YY (Ngày/tháng/năm) trong control Panel

Bước 2: Cài Net Framwork 2.1

1.Chạy File Dotnetfx.exe, màn hình cài đặt hiện ra

cai-dat-phan-mem

2. Chọn Next để chuẩn bị cài đặt

cai-dat-phan-mem-1

Chọn I accept the terms of the license Agreement

cai-dat-phan-mem-2

3. Click Finish để hoàn tất quá trình cài đặt

cai-dat-phan-mem-3

 

Hoàn thành quá  trình cài đặt

Bước 3: Cài SQL 2000 (Desktop hay Enterprise) hoặc 2005 và mốc nối cơ sổ dữ liệu vào

Smart 2.1 chạy trên 2 cở sở dữ liệu của Microsoft là Sql Server 2000 và Sql Server 2005.

– Đối với công ty vừa và nhỏ bạn nên cài Sql Server 2000 DEVELOPER hoặc PERSONAL. Còn đối với công ty lớn có máy chủ riêng, thì lên cài bản Sql Server 2000 Enterprise.

– Bạn tìm thư mục DEVELOPER. Click vào file Autorun.exe hoặc Setup.bat để cài.

– Ta chọn mục chọn SQL server 2000 components => Install database server => Next cho tới màn hình dưới đây thì chọn lại là “Use  the local system account”. Nếu là mạng Client – Server dùng cho công ty lớn thì chọn “Use a Domain User account”

cai-dat-phan-mem-4

ta chọn 2 mục như hình trên như hình vẽ và xong rồi ta chọn Next

cai-dat-phan-mem-5

Chọn Next cho tới xong thì thôi. Cài xong khởi động lại máy.

 

Sau khi cài xong thì phải Attach database vào SQL Server.

chọn Start => Programs => Microsoft Sql Server => Enterprise manager – click vào dấu cộng cho tới khi xuất hiện chữ Databases  

Click chuột phải vào Databases   => Chọn All tasks    => Chọn Attach Database như hình sau:

cai-dat-phan-mem-6

Click vào nút có 3 dấu chấm

cai-dat-phan-mem-7

tới đây bạn chọn file data (có đuôi .mdf) và click OK khi đó data này sẽ được attach vào Sql Server. Khi khởi động phần mềm bạn chỉ việc chọn nó.

Tạo user mới trong Sql server

ta chọn Security =>  login  – Click phải vào Login => New login để tạo User như màn hình dưới đây:

cai-dat-phan-mem-8

trong ô name bạn nhập tên user là QUANLY. => Chọn SQL Server Authentication => nhập password

cai-dat-phan-mem-9

trong mục Server Role => check vo System Administrator. => Xong

cai-dat-phan-mem-10

 

Đến đây chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt, để khởi động phần mềm chúng ta cho chạy File SmartPro.exe nằm trong thư mục D:\NANGDONG_NET\PMKT_NET

 

DANH SÁCH PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *