Thực hiện nhập Phiếu nhập kho (PNK)

Dùng thực hiện các nghiệp vụ nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm

Ví dụ : các định khoản   Nợ 156,152,1331/ Có 331,111 hoặc Nợ 155/ Có 154…

–       Nhập phiếu nhập cũng giống như nhập Phiếu Chi. chỉ khác ở chỗ là bạn phải đưa mã hàng hóa vào ô

nhap-phieu-nhap-kho

VTHH Nợ để theo dõi nhập xuất tồn kho. Nếu phiếu nhập kho có nhiều mặt hàng thì khi tới ô Tổng tiền bạn Enter 2 lần sau đó Smart sẽ quay lại mã VTHH Nợ để bạn nhập tiếp mặt hàng nữa. Cứ như vậy khi nào xong thì bạn nhấn F12 để chuyển qua phiếu mới.

Trong trường hợp mã hàng hóa này chưa có thì bạn gõ mã hàng mới vào ô VTHH Nợ rồi Enter. Smart sẽ hỏi bạn có thêm hay không bạn chọn Yes để thêm. Màn hình để thêm vật tư hàng hóa như sau:

nhap-phieu-nhap-kho-1

Trên màn hình này ghi thông tin của hàng hóa, nguyên liệu hay thành phẩm phát sinh mới, ghi mặc định đơn giá, thuế suất phần trăm chiết khấu để sau này bán hàng nó tự động hiểu không cần nhập lại.

Lưu ý trước khi thêm mã mới bạn nhấn F1 để tìm theo tên xem mặt hàng này có trong danh mục vật tư hàng hóa hay chưa. để tránh trường hợp 1 mặt hàng đặt thành 2 mã khác nhau.

– Nếu theo dõi theo nhiều kho thì bạn nhập mã kho vào ô [ĐTPN Nợ].

– Đối với nghiệp vụ đem tiền mặt đi mua hàng rồi nhập kho ngay thì bạn nhập vào Phiếu nhập kho. Khi đó dòng phiếu nhập kho sẽ có thêm cột SO_PC (số phiếu chi). Vì vậy phiếu nhập kho này cũng chính là phiếu chi.
 

DANH SÁCH PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Henry Duc Manh