Phân bổ chi phí mua hàng theo tháng

Phương pháp này áp dụng trong trường hợp bạn phân bổ chi phí mua hàng cho tất cả các PNK, PNKNK, PNKNL trong 1 tháng

– Trước đó toàn bộ chi phí mua hàng bạn đã đưa vào TK 1562…,

– Để phân bổ chi phí mua hàng theo tháng bạn vào Menu chính chọn Xử lý cuối tháng, Ở Menu con bạn chọn mục 14. Phân bổ chi phí mua hàng theo tháng.

phan-bo-chi-phi-mua-hang-theo-thang

Sau khi chọn phần mềm sẽ xuất hiện cho bạn From dưới đây:

phan-bo-chi-phi-mua-hang-theo-thang-1

– Đầu tiên bạn chọn tháng để phân bổ. Tiếp theo ở ô chứng từ nhập bạn nhập bạn để tên phiếu mà bạn đã dùng để nhập kho, giả xử là PNK, PNKNK, hay PNKNL… Nếu bạn để ở ô này là PNK thì chi phí sẽ phân bổ cho những phiếu PNK, nếu bạn để là  PNKNK thì chi phí sẽ phân bổ cho những phiếu PNKNK, nếu bạn để là PNKNL thì sẽ phân bổ cho những phiếu PNKNL

– Đến ô TK nợ bạn gõ TK mà bạn cần phân bổ vào. VD 1561, 1521…,

– Đến ô TK có bạn gõ TK mà bạn đem đi phân bổ. VD 1562…

– Ô số tiền PB bạn gõ số tiền bạn muốn phân bổ vào và chọn ngày bạn muốn hạch toán.

– Xuống dưới tại ô Tùy chọn các loại chứng từ, ở ô này có 2 tùy chọn cho bạn đó là Phân bổ cho 1 loại chứng từ Phân bổ cho nhiều loại chứng từ, Nếu bạn chỉ phân bổ cho những phiếu nhập kho mà bạn đã chọn ở ô chứng từ nhập thì ở mục này bạn chọn vào mục thứ nhất, còn bạn muốn phân bổ chi phí cho nhiều phiếu như PNK,PNKNK,PNKNL,… thì bạn chọn vào mục thứ 2, có nghĩa là chi phí mua hàng sẽ được phân bổ cho tất cả các phiếu này.

– Tiếp theo đến ô Chọn cách phân bổ, bạn chọn các tiêu chí phân bổ là theo giá trị hoặc số lượng

– Sau cùng bạn bấm Xử Lý phần mềm sẽ tự động phân bổ cho bạn, sau khi xử lý phân bổ xong bạn vào sổ chứng từ gốc để xem kết quả, bạn sẽ thấy những phiếu phân bổ có tên là PBCP_NK.
 

DANH SÁCH PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Henry Duc Manh