Phân bổ chi phí mua hàng cho từng phiếu nhập kho

Chứng từ này dùng phân bổ chi phí mua hàng hóa, nguyên vật liệu nhập kho

Ví dụ:  Đơn vị bạn mua một lô hàng nhập khẩu. Sau khi hàng về cảng thì đơn vị bạn thuê công ty vận chuyển ABC để vận chuyển về kho. Khi đó bạn muốn phân bổ chi phí vận chuyển này cho lô hàng nhập khẩu thì bạn làm như sau:

– Vào nhập phát sinh chọn phiếu PBCP (Phân bổ chi phí mua hàng).

phan-bo-chi-phi-mua-hang

Xuất hiện màn hình nhập cho bạn.

+ TH1: Nếu chi phí mua hàng bạn đưa trực tiếp vào 1561,1521 luôn thì bạn nhập bình thường như PC hoặc PKT khác, gõ Seri,số HD,ngày HD,Thông tin KH, những hóa đơn mà không có thuế thì để trống và ô HD VAT thì để X

phan-bo-chi-phi-mua-hang-1

+ TH2: Nếu bạn đưa hết chi phí mua hàng vào 1562 và từ 1562 bạn mới phân bổ sang 1561,1521:

Trong trường hợp này thì những hóa đơn mua chi phí mua hàng bạn đã nhập ở những phiếu khác như là PC hoặc PKT, sau đó bạn tập hợp lại và đem phân bổ.

-Bạn cũng vào phiếu PBCP, phần Seri,số,ngày HĐ bạn bỏ trống, Ô HD VAT bạn để là X, TK nợ là 1561,1521 và TK có là 1562, bạn gõ số tiền cần phân bổ vào:

phan-bo-chi-phi-mua-hang-2

Khi nhập xong nhấn F12 thì Smart sẽ hiện lên một form cho phép bạn phân bổ hóa đơn này cho phiếu nhập kho nào.

phan-bo-chi-phi-mua-hang-3

– Đầu tiên bạn sẽ nhìn thấy phần mềm sẽ list ra cho bạn danh sách CPPB và danh mục tất cả những PNK, bạn chỉ việc click chuột lên danh sách chi phí phân bổ, tiếp theo bạn chọn tiêu chí phân bổ,phần mềm có 2 tiêu chí phân bổ là phân bổ theo giá trị và số lượng. Sau đó bạn nhấp chuột chọn PNK nào bạn muốn phân bổ và nhấn F3 (Chọn/bỏ chọn),ở cột Có PB sẽ xuất hiện chữ T, nếu bạn muốn PB cho nhiều PNK thì chọn PNK tiếp theo và nhấn F3. Bước tiếp theo bạn click chọn vào nút PHÂN BỔ phần mềm sẽ tự động phân bổ chi phí cho bạn,

– Sau khi bạn thực hiện thành công PBCP,bạn nhìn lên danh mục chi phí PB những phiếu PBCP bạn đã phân bổ rồi PM sẽ tự động xóa khỏi danh sách, những phiếu còn lại là những phiếu chưa được phân bổ. Nếu muốn PB tiếp thì bạn tiếp tục chọn để PB nhé.

Sau khi phân bổ xong bạn vào sổ chứng từ gốc kiểm tra lại xem đúng chưa nhé.
 

DANH SÁCH PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Henry Duc Manh