Tính giá thành công trình

Tính giá thành theo công trình đồng nghĩa với việc tập hợp doanh thu,Chi phí của công trình đó.

– Đầu tiên ta phải khai báo những tài khoản chi phí theo công trình trong cài đặt thông số:

tinh-gia-thanh-cong-trinh

–     Sau đó vào Khai báo thông tin -> 3. Khai báo tùy chọn riêng, Chọn dòng ID 22,23

–     Tại dòng ID 23 bạn điền tài khoản chi phí chung cho tất cả các công trình, những tài khoản này dùng để phân bổ chi phí cho các công trình

–     Tại dòng ID 22 bạn để là chữ T

–    Chú ý: Nếu bạn không có chi phí chung phân bổ thì bạn không cần quan tâm đến chức năng này khi không sử dụng chức năng này bạn để dòng ID 22 là F

tinh-gia-thanh-cong-trinh-1

– Cách tập hợp chi phí theo công trình

+ Khi nhập phát sinh liên quan tới tài khoản 154,621,622,627,511 thì bạn nhập mã công trình vào ô [Công trình] trên màn hình nhập. Chú ý khi nhập đến TK 154 phải đặt mã YTCP.

+ Mã công trình và tên công trình được khai báo trong Danh mục đối tượng pháp nhân. Mã đối tượng pháp nhân là mã công trình. Tên đối tượng pháp nhân là tên công trình.

tinh-gia-thanh-cong-trinh-3

+ Khai báo dở dang đầu kỳ,Số hợp đồng,Ngày hợp đồng,Ngày nghiệm thu,dở dang đầu kỳ . . . trong menu Sổ công trình => Khai báo chi tiết cho công trình

tinh-gia-thanh-cong-trinh-4

+ Cuối tháng kết chuyển từ 621,622,623,627 (nếu có) về 154 bằng cách chọn menu Xử lý cuối tháng -> Kết chuyển chi phí 62 theo từng công trình

tinh-gia-thanh-cong-trinh-5+ Sau khi kết chuyển chi phí 62 theo từng công trình bạn vào menu chính chọn 8.Sổ công trình -> 01. Xử lý cho công trình -> 03. Xử lý giá thành công trình, Chọn Xử lý.

tinh-gia-thanh-cong-trinh-6+ Cuối tháng kết chuyển giá vốn cho từng công trình bằng cách chọn menu Sổ công trình => Kết chuyển giá vốn cho từng công trình.

tinh-gia-thanh-cong-trinh-7

+ Chú ý : trước khi chọn mục này bạn phải khai báo Ngày kết chuyển trong bảng Danh mục các công trình hoặc bảng giá thành công trình.

–       Nếu công trình nào bạn chưa hoàn thành trong kỳ thì bạn không được ngày kết chuyển vì làm như vậy khi bạn chuyển số dư sang kỳ sau sẽ không có số dư vì khi bạn điền ngày kết chuyển thì phần mềm sẽ hiểu công trình này đã hoàn thành rồi.Để kết chuyển 1 phần giá vốn công trình này bạn vào phiếu kế toán (PKT) để thực hiện bút toán kết chuyển.

tinh-gia-thanh-cong-trinh-8

Kết chuyển giá vốn công trình xong thì bạn chọn menu Xử lý cuối tháng => 12.Kết chuyển số dư tài khoản để Smart kết chuyển tài khoản 5,6,7,8 về 911 và 421.

Đến đây bạn muốn in sổ sách liên qua đến doanh thu, chi phí theo từng công trình thì bạn vào sổ công trình => In báo cáo công trình
 

DANH SÁCH PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *